A. Dingemanse

 

 

 

 

 

 

 
.

Loading

Dingemanse

Maatwerk in het doorvoeren van effectieve en duurzame verandering in samenwerkingssituaties.

Als Verandermanager/Organisatiecoach, Projectleider en Adviseur richt ik mij op het aansturen en coachen van verander-en verbeter trajecten in samenwerkingssituaties. Met name in de Zorgsector, Onderwijs en Dienstverlenende Organisaties, waarbij de ontwikkeling van het zelfsturend en lerend vermogen van het individu, het team en/of leidinggevende, centraal staat.

Mijn werkwijze kenmerkt zich door:

 • Goed doordacht, planmatig en snel werken;
 • Samenhang en consistentie in aanpak en doelstellingen;
 • Praktische oplossingen aandragen voor complexe vraagstukken;
 • Gedragenheid creëren;
 • Enthousiast en gedreven samenwerken;
 • Gericht zijn op een blijvend resultaat.

Ik kan bogen op jarenlange ervaring. In mijn werk als leidinggevende, coach en supervisor in de gezondheidszorg en onderwijs heb ik veel verandertrajecten succesvol doorgevoerd, teams aangestuurd en gecoacht en individuele supervisie gegeven. Ik kan goed omgaan met verschillende karakters en persoonlijkheden.

Mijn stijl is direct en helder. Ik herken en benoem subjectiviteit en objectiviteit. Mijn relativeringsvermogen en humor werken stimulerend, vertrouwenwekkend en geven een basis van gelijkwaardigheid.

Voor meer informatie over mijn achtergrond en ervaring verwijs ik u door naar mijn LinkedIn pagina.

LinkedIn

Loading

Diensten

Het bestaansrecht van een organisatie wordt bepaald door de omgeving. Dit bestaansrecht moet steeds opnieuw bewezen worden. Eisen en verwachtingen veranderen in de loop der tijd en een organisatie moet daarop inspelen. De manier waarop klanten worden bejegend, hoe we met elkaar samenwerken en de stijl van leidinggeven vormen de cultuur van de organisatie of een onderdeel daarvan. En soms is het noodzakelijk dat daarin verandering optreedt om tegemoet te komen aan de veranderde eisen.

Om maatwerk in het doorvoeren van een effectieve en duurzame verandering te kunnen leveren, breng ik eerst samen met u de situatie en de vraag in kaart. Afhankelijk hiervan kan de oplossing gevonden worden door middel van een van de volgende diensten:

 • Een verandertraject waarbij ik als interim-manager/projectleider zelf het proces aanstuur, of waarbij ik de verantwoordelijk leidinggever coach;
 • Individuele en/of teamcoaching;
 • Een supervisietraject;
 • Een projectopdracht;
 • Advies gericht op veranderen/verbeteren.

Meer informatie

Loading

Coaching, Project, Advies


(Organisatie) Coaching.
Medewerkers actief betrekken bij een verandertraject geeft de meeste kans van slagen, Om een duurzaam resultaat te behalen is het leren managen van eigen werkzaamheden een voorwaarde. Uiteindelijk moeten medewerkers het zelf doen. Ik richt mij daarom niet alleen op het managen van de verandering, maar ook op het coachen van de medewerkers om zelf actief de verandering door te kunnen voeren.


Een open opstelling en een transparante werkwijze vind ik belangrijk. Alle partijen, inclusief de opdrachtgever, hebben daarom te allen tijde inzicht in de ontwikkelingen van het veranderingsproces.
Een verandertraject kan ingezet worden vanuit een probleemstelling of vanuit een behoefte om te veranderen.

Projectleiding
Bij het opzetten en aansturen van projecten hanteer ik de projectstructuur, met doelformulering (opdracht), projectgroep en opdrachtgever. Het project wordt gefaseerd doorlopen. Iedere fase wordt afgesloten en geaccordeerd, voordat de volgende fase ingaat.


Advies
Ik geef advies op het gebied van:

 • (Verstoorde) samenwerkingssituaties, door bijvoorbeeld een wijziging in de organisatie en/of de organisatiedoelstelling;
 • Conflicthantering;
 • Disfunctioneren van medewerkers;
 • Deskundigheidsbevordering;
 • Competenties van medewerkers en protocollen.
Meer informatie

Loading

Werkwijze

Ik richt mij met name op:

 • Visie ontwikkelen over de gewenste situatie/doelbepaling;
 • Een gedegen verandertraject of projectplan opstellen;
 • Draagvlak creëren voor de verandering;
 • Borgen van eigenaarschap en taakverantwoordelijkheid.

Ik hanteer een systematische, heldere en praktische manier van werken. Ik kan ingewikkelde zaken terug brengen tot inzichtelijke en eenvoudige structuren. Stapsgewijs werk ik naar de einddoelen die voor alle betrokkenen te volgen en te beïnvloeden zijn.

Ik vind een persoonlijke en respectvolle omgang met mensen erg belangrijk. Ik richt mij op het verbeteren van prestaties van individuen en teams en het verhogen van plezier in het werk. Dit werkt stimulerend en motiverend. Het ontwikkelen en verduurzamen van een zelfkritisch vermogen is de rode draad in mijn acties.

In een verandertraject spelen altijd emotionele processen mee. Ik zal weerstand, irritatie, ondeugden, overmoed, hebzucht en macht bespreekbaar maken zodat dit gedurende het proces voor iedereen inzichtelijk wordt.

Het vooraf analyseren en in kaart brengen welke werkzaamheden er verricht moeten worden om het beoogde doel te bereiken doe ik onder andere door:

 • Op zoek te gaan naar patronen, gewoontevormingen, structuren en cultuurverschijnselen;
 • Het inventariseren van de capaciteiten en motivatie van medewerkers;
 • Het inventariseren van (dis) functionele cultuurpatronen;
 • Het persoonlijk functioneren en competenties van medewerkers in relatie te brengen met de doelstelling van de organisatie.

Meer informatie


Loading

Contact

André Dingemanse
Tel.nr: +31 (0)6 206 699 67
Mail: info@andredingemanse.nl
Kvk: 56738218

Pagina’s

Wie is A. Dingemanse
Diensten
Coaching, Project, Advies
Werkwijze


Foto: F. van Rijsewijk | Huisstijl & Site: www.ch2.nl

Loading